Bölüm « Soruhavuzu.org-sorubankası

| | FORUM | | YGS-LYS | | KPSS | | Açık Öğretim | | İngilizce | | Ehliyet

Bölüm

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) YGS-2
Arkeoloji TM-3
Arkeoloji ve Sanat Tarihi TS-1
Avrupa Birliği ılişkileri TM-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı TS-2
Basın ve Yayın TS-1
Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1
Coğrafya TS-1
Coğrafya Öğretmenliği (*) TS-1
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri TM-1
Çocuk Gelişimi (Fakülte) TM-3
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.(*) YGS-4
Dünya Dinleri TS-1
Ebelik (Fakülte) MF-3
Ebelik (Yüksekokul) YGS-2
Edebiyat Programları TM-3
Ekonomi TM-1
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi TM-3
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları TM-1
Eşit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) TM-2
Eşit Ağırlıklı Programlar (Yüksekokul) YGS-5
Felsefe TM-3
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) TM-3
Gastronomi (Yüksekokul) YGS-4
Gazetecilik TS-1
Görme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Görsel ıletişim Tasarımı TS-1
Halkbilim TS-1
Halkla ılişkiler TS-1
Halkla ılişkiler ve Reklamcılık TS-1
Halkla ılişkiler ve Tanıtım TS-1
Hemşirelik (Fakülte) MF-3
Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri MF-3
Hititoloji TS-2
ıktisadi Programlar TM-1
ıktisat TM-1
ılahiyat YGS-4
ıletişim TS-1
ıletişim Bilimleri TS-1
ıletişim Sanatları TS-1
ıletişim Tasarımı TS-1
ınsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) TM-1
ınsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
ışitme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
ışletme TM-1
ışletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
ışletme-Ekonomi TM-1
Klasik Arkeoloji TM-3
Kültür Yönetimi TS-1
Küresel ve Uluslararası ılişkiler TM-2
Medya ve ıletişim TS-1
Medya ve ıletişim Sistemleri TS-1
Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5
Okul Öncesi Öğretmenliği (*) YGS-5
Özel Eğitim Öğretmenliği (*) YGS-4
Pazarlama (Fakülte) TM-1
Pazarlama (Yüksekokul) YGS-6
Prehistorya TM-3
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3
Psikoloji TM-3
Radyo, Sinema ve Televizyon TS-1
Radyo ve Televizyon TS-1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3
Reklam Tasarımı ve ıletişimi TS-1
Reklamcılık TS-1
Reklamcılık ve Halkla ılişkiler TS-1
Sanat Tarihi TS-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları TM-3
Sanat Yönetimi TS-2
Sınıf Öğretmenliği (*) TM-2
Sinema ve Televizyon TS-1
Siyaset Bilimi TM-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkiler TM-2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*) TS-1
Sosyal Hizmet (Fakülte) TM-3
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5
Sosyal Programlar TM-3
Sosyoloji TM-3
Sözel Programlar (Yüksekokul) YGS-4
Sümeroloji TS-2
Tarih TS-2
Tarih Öğretmenliği (*) TS-2
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı TS-1
Turist Rehberliği (Alm., Fra., ıng.) DıL-1
Turist Rehberliği (Batı Dilleri) DıL-2
Turist Rehberliği (Doğu Dilleri) DıL-3
Turizm Animasyonu (Yüksekokul) YGS-4
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (*) TS-2
Türk Halkbilimi TS-1
Türkçe Öğretmenliği (*) TS-2
Uluslararası, ıktisat, ışletme Programları TM-1
Uluslararası ılişkiler TM-2
Uluslararası ılişkiler ve Avrupa Birliği TM-2
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (*) YGS-6
Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları YGS-4
Yeni Medya TS-1
Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS-2
Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2
Aktüerya (Yüksekokul) YGS-1
Aktüerya Bilimleri MF-1
Ant ropoloj i TM-3
Arkeoloj i TM-3
Avrupa Birliği ılişkileri TM-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı TS-2
Bankacılık (Fakülte) TM-1
Bankacılık (Yüksekokul) YGS-6
Bankacılık ve Finans (Fakülte) TM-1
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) YGS-6
Bankacılık ve Finansman TM-1
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) TM-1
Bankacılık ve Sigortacılık (YO) YGS-6
Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1
Bilgisayar Tekn.ve Bilişim Sistemleri (YO) YGS-1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri TM-1
Çocuk Gelişimi (Fakülte) TM-3
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5
Deniz ışletmeciliği ve Yönetimi TM-1
Denizcilik ışletmeleri Yönetimi (YO) YGS-6
Ebelik (Fakülte) MF-3
Ebelik (Yüksekokul) YGS-2
Edebiyat Programları TM-3
Ekonometri TM-1
Ekonomi TM-1
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi TM-3
Ekonomi ve Finans TM-1
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları TM-1
Eşit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) TM-2
Eşit Ağırlıklı Programlar (Yüksekokul) YGS-5
Felsefe TM-3
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) TM-3
Fen Programları MF-2
Finans Matematiği MF-1
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (YO) YGS-6
Görme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Gümrük ışletme (Yüksekokul) YGS-6
Halkla ılişkiler ve Reklamcılık TS-1
Hemşirelik (Fakülte) MF-3
Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri MF-3
Hukuk TM-2
ıç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1
ıktisadi Programlar TM-1
ıkt isat TM-1
ılköğretim Matematik Öğr. (*) MF-1
ınsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) TM-1
ınsan Kaynakları Yönetimi (YO) YGS-6
ışitme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
ışletme TM-1
ışletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
ışletme Enformatiği TM-1
ışletme-Ekonomi TM-1
Kamu Yönetimi TM-2
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi MF-4
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı MF-4
Klasik Arkeoloji TM-3
Konaklama ışletmeciliği (YO) YGS-6
Konaklama ve Turizm ışletmeciliği (YO) YGS-6
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TM-1
Küresel ve Uluslararası ılişkiler TM-2
Lojistik Yönetimi TM-1
Maliye TM-1
Matematik MF-1
Matematik Öğretmenliği (*) MF-1
Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5
Muhasebe (Fakülte) TM-1
Muhasebe (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (YO) YGS-6
Muhasebe ve Denetim TM-1
Muhasebe ve Finans Yönetimi TM-1
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) TM-1
Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO) YGS-6
Okul Öncesi Öğretmenliği (*) YGS-5
Otel Yöneticiliği(Yüksekokul) YGS-6
Özel Eğitim Öğretmenliği (*) YGS-4
Pazarlama (Fakülte) TM-1
Pazarlama (Yüksekokul) YGS-6
Prehistorya TM-3
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3
Ps ikoloj i TM-3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3
Reklamcılık TS-1
Reklamcılık ve Halkla ılişkiler TS-1
Sağlık ıdaresi TM-1
Sağlık Kurumları ışletmeciliği TM-1
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte) TM-1
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YO) YGS-6
Sağlık Yönetimi (Fakülte) TM-1
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları TM-3
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) YGS-6
Sermaye Piyasası Denetim
Derecelendirme (Yüksekokul) YGS-6
Seyahat ışletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Seyahat ışl. ve Turizm Rehberliği (YO) YGS-5
Sınıf Öğretmenliği (*) TM-2
Sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) TM-1
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YO) YGS-6
Sivil Hava Ulaştırma ışletmeciliği (YO) YGS-6
Siyaset Bilimi TM-2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkiler TM-2
Sosyal Hizmet (Fakülte) TM-3
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5
Sosyal Programlar TM-3
Sosyoloj i TM-3
Tarım Ekonomisi TM-1
Tarım ışletmeciliği MF-2
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama TM-1
Turizm ışletmeciliği (Fakülte) TM-1
Turizm ışletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik (Fak.) TM-1
Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik (YO) YGS-6
Turizm ve Otel ışletmeciliği (Fakülte) TM-1
Turizm ve Otel ışletmeciliği (YO) YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Fakülte) TM-1
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) YGS-6
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. (*) TS-2
Türkçe Öğretmenliği (*) TS-2
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Finans (Fakülte) TM-1
Uluslararası Finans (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası ılişkiler TM-2
Uluslararası ılişkiler ve Avrupa Birliği TM-2
Uluslararası ışletme TM-1
Uluslararası ışletme Yönetimi TM-1
Uluslararası ışletmecilik TM-1
Uluslararası ışletmecilik ve Ticaret TM-1
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fak.) TM-1
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (YO) YGS-6
Uluslararası Lojistik Yönetimi TM-1
Uluslararası Ticaret (Fakülte) TM-1
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1
Uluslararası Ticaret ve ışl. (Fakülte) TM-1
Uluslararası Ticaret ve ışletmecilik (YO) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fak.) TM-1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi TM-1
Uluslararası, ıktisat, ışletme Programları TM-1
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (*) YGS-6
Yiyecek ıçecek ışletmeciliği (YO) YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) TM-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6
Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Coğrafya Öğretmenliği TS-1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 Tarih Öğretmenliği TS-2
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS-2
Aktüerya (Yüksekokul) YGS-1
Aktüerya Bilimleri MF-1
Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1
Bahçe Bitkileri MF-2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği MF-4
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) MF-3
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) YGS-2
Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1
Bilgisayar Bilimleri MF-1
Bilgisayar Mühendisliği MF-4
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri MF-4
Bilgisayar-Enformatik MF-4
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1
Bilişim Sistemleri Mühendisliği MF-4
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri MF-4
Bitki Koruma MF-2
Biyokimya MF-3
Biyoloji MF-2
Biyoloji Öğretmenliği (*) MF-2
Biyomedikal Mühendisliği MF-4
Biyomühendislik MF-4
Biyosistem Mühendisliği MF-4
Cevher Hazırlama Mühendisliği MF-4
Çevre Bilimleri ve Yönetimi MF-4
Çevre Mühendisliği MF-4
Deniz Ulaştırma ışletme Müh. (Fakülte) MF-4
Deniz Ulaştırma ışletme Müh. (YO) YGS-1
Deri Mühendisliği MF-4
Diş Hekimliği MF-3
Ebelik (Fakülte) MF-3
Ebelik (Yüksekokul) YGS-2
Eczacılık MF-3
Ekonometri TM-1
Ekonomi TM-1
Ekonomi ve Finans TM-1
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları TM-1
Elektrik Mühendisliği MF-4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4
Elektronik Mühendisliği MF-4
Elektronik ve Haberleşme Müh. MF-4
Endüstri Mühendisliği MF-4
Endüstri Sistemleri Mühendisliği MF-4
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4
Endüstriyel Tasarım MF-4
Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4
Enformasyon Teknolojileri MF-4
Eşit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) TM-2
Eşit Ağırlıklı Programlar (Yüksekokul) YGS-5
Felsefe TM-3
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) TM-3
Fen Bilgisi Öğretmenliği (*) MF-2
Fen Programları MF-2
Finans Matematiği MF-1
Fizik MF-2
Fizik Mühendisliği MF-4
Fizik Öğretmenliği (*) MF-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) MF-3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YO) YGS-2
Gemi ınşaatı ve Gemi Makineleri Müh. MF-4
Gemi Makineleri (Yüksekokul) YGS-1
Gemi Makineleri ışletme Mühendisliği MF-4
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği MF-4
Genetik ve Biyomühendislik MF-3
Geomatik Mühendisliği MF-4
Gerontoloji MF-3
Gıda Mühendisliği MF-4
Görme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Güverte (Fakülte) MF-4
Güverte (Yüksekokul) YGS-1
Harita Mühendisliği MF-4
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (YO) YGS-1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği MF-4
Hemşirelik (Fakülte) MF-3
Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri MF-3
Hidrojeoloji Mühendisliği MF-4
ıç Mimarlık MF-4
ıç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1
ıktisadi Programlar TM-1
ıktisat TM-1
ılköğretim Matematik Öğretmenliği (*) MF-1
ımalat Mühendisliği MF-4
ınşaat Mühendisliği MF-4
ıstatistik MF-1
ıstatistik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1
ışitme Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
ışletme TM-1
ışletme Enformatiği TM-1
ışletme Mühendisliği MF-4
ışletme-Ekonomi TM-1
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. MF-4
Jeofizik Mühendisliği MF-4
Jeoloji Mühendisliği MF-4
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi MF-4
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı MF-4
Kimya MF-2
Kimya Mühendisliği MF-4
Kimya Öğretmenliği (*) YGS-2
Kimya ve Proses Mühendisliği MF-4
Kimya-Biyoloji Mühendisliği MF-4
Kontrol Mühendisliği MF-4
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması MF-2
Küresel ve Uluslararası ılişkiler TM-2
Lojistik Yönetimi TM-1
Maden Mühendisliği MF-4
Makine (Yüksekokul) YGS-1
Makine Mühendisliği MF-4
Makine ve ımalat Mühendisliği MF-4
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4
Malzeme Mühendisliği MF-4
Matematik MF-1
Matematik Mühendisliği MF-1
Matematik Öğretmenliği (*) MF-1
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1
Matematik-Bilgisayar MF-1
Mekatronik Mühendisliği MF-4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4
Meteoroloji Mühendisliği MF-4
Mimarlık MF-4
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3
Mühendislik Programları MF-4
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. MF-4
Nükleer Enerji Mühendisliği MF-4
Okul Öncesi Öğretmenliği (*) YGS-5
Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4
Orman Mühendisliği MF-4
Otomotiv Mühendisliği MF-4
Özel Eğitim Öğretmenliği (*) YGS-4
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4
Peyzaj Mimarlığı MF-4
Polimer Mühendisliği MF-4
Sağlık Kurumları ışletmeciliği TM-1
Sayısal Programlar (Fen-Edebiyat Fak.) MF-1
Sayısal Programlar (Müh.-Mimarlık Fak.) MF-4
Sayısal Programlar (Yüksekokul) YGS-1
Seramik Mühendisliği MF-4
Sınıf Öğretmenliği (*) TM-2
Sistem Mühendisliği MF-4
Su Ürünleri Mühendisliği (Fakülte) MF-4
Su Ürünleri Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1
Süt Teknolojisi MF-2
şehir ve Bölge Planlama MF-4
Tarım Ekonomisi TM-1
Tarım ışletmeciliği MF-2
Tarım Makineleri MF-4
Tarımsal Biyoteknoloji MF-2
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-2
Tarla Bitkileri MF-2
Tekstil Mühendisliği MF-4
Tıp MF-3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) YGS-2
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Mühendisliği MF-4
Uluslararası, ıktisat, ışletme Programları TM-1
Uygulamalı Matematik MF-1
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar MF-1
Uzay Mühendisliği MF-4
Üretim Mühendisliği MF-4
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (*) YGS-6
Veteriner MF-3
Yazılım Mühendisliği MF-4
Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) YGS-4
Zootekni

Popularity: 9% [?]

ONLİNE ÇIKMIŞ SORU TESTİ
| DersHaneKafe| pacsyazilimi.com | caresizsiniz.com | "Site EKLE" Toplist25
SohbetYardım isteyin !+
| soruhavuzu.org ............................................................................................... DersHaneKafe | aracabuk.com| haberler